VUB | Researchgebouw

Algemene info

  • Opdrachtgever: VUB
  • Periode: 2017 - geplande opleverdatum 09/2021 

Omschrijving

| Een perfect werkende researchfaciliteit met een doorgedreven controle naar veiligheid toe.

De Vrije Universiteit Brussel investeert in nieuwe researchfaciliteiten op de campus in Jette. De faciliteit bestaat uit 3200 m² laboratoria. Hiervan heeft 1600 m² de microbiologische classificatie A2 (+ AAALAC accreditatie) en 800 m² het Bioveiligheidsniveau BLS2. Er zijn ook drie labo’s met radioactieve classificatie.

Het project omvat de bouw van een casco die volledig wordt ingewerkt in een bestaande talud (helling). Het bevat de technieken, de afwerking , de vaste meubilering en de buitenaanleg.

Omwille van de inwerking in de talud is er een aanzienlijk grondverzet en een groot aantal keerwanden. Het gebouw zal ook vergroend worden om het goed te laten integreren in de omgeving van Laarbeekbos.

| Het belang van luchthuishouding voor strikte binnencondities.

Bij de technieken is de luchthuishouding van groot belang aangezien bij microbiologische labo’s strikte binnencondities van toepassing zijn.

In dit project gebruikt men een variabele luchtdebietregeling per labo met energierecuperatie en adiabatische (zonder warmteuitwisseling met de omgeving) luchtbevochtiging.

Via het centrale gebouwbeheersysteem is detailopvolging van de luchthuishouding mogelijk.

Ook de toegangscontrole is kritisch voor de goede werking van de researchfaciliteit.

Naast de gedetailleerde werkingsprocedures is de toegangscontrole een aanvulling op deze doorgedreven controle op de toegankelijkheid tot de verschillende zones in het gebouw met een verschillend bioveiligheidsniveau.

Het researchgebouw wordt ook uitgerust met specifieke bio labo-apparatuur. (autoclaven, wasmachines, IVC opstellingen, decontaminatiesassen, LAF kasten, …) en voor de imaging afdeling (MRI, CT, Spectroscopie,…).

Wat MULTI deed in dit project

| MULTI.engineering als single point of contact

MULTI.engineering volgt het volledige bouwproject op voor de bouwheer. Ze is het single point of contact voor het project en dit van concept tot oplevering.
MULTI organiseert de aanbestedingsprocedure, volgt het uitwerken van de bestekken, de meetstaat en de plannen naar de noden van de klant op. Zij verzorgt de communicatie intern naar de onderzoeksgroepen en de campus. Ook de coördinatie van het studiebureau, architect en aannemers behoort tot haar takenpakket. Ze behoudt het Overzicht over de bouwwerken en is verantwoordelijk voor de algemene planning en de financiële opvolging.

Als project manager van een klein team stuurt zij ook een aantal VUB experten op vlak van technieken, een werfleider bouw en een administratief personeelslid aan die ondersteunend het project mee uitwerken en opvolgen.

Status van het project (04/2020)

De werken zijn gestart in juni 2019. Casco is gepland om klaar te zijn voor bouwverlof 2020. Daarna is een periode van 15 maand voorzien voor afwerking en technieken. Gedurende de technieken- en afwerkingsfase wordt ook de grote biomedische apparatuur reeds binnengebracht en ingebouwd.