Uitvoerder / Site Superintendent

Locatie

Nederland - Den Haag

Jobomschrijving

Als Uitvoerder / Site Superintendent:

 • vertaal je het algemeen projectplan naar een planning voor de operationele activiteiten binnen het project en zorg je voor de beschikbaarheid van de vereiste middelen;
 • zorg je voor de algemene uitvoering en coördinatie van een of meerdere (deel)projecten en geef je advies over het verbeteren van projectuitvoering, overeenkomstig operationele planning, budget en QHSE-S-standaarden;
 • volg je de uitvoering, kwaliteit en relevante KPI’s op en neem je beheersmaatregelen wanneer nodig, overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen en procedures;
 • zorg je voor een gekwalificeerd, goed geïnstrueerd en gemotiveerd uitvoeringsteam (bouwplaatspersoneel en onderaannemers) en een efficiënte inzet van productiemiddelen (materiaal en materieel) op de bouwplaats, opdat de uitvoeringsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden, conform kwaliteits– en veiligheidsstandaards;
 • zorg je voor het in ontvangst nemen en keuren van materialen afgeleverd op de bouwplaats en zorgt voor leveringsbonnen (en tekent deze af);
 • registreer je keuringen en zaken als ongevallen en bijna-ongevallen, en schrijft rapportages over de voortgang, en kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten van het betreffende uitvoeringsonderdeel;
 • organiseer je logistiek binnen de reikwijdte van het eigen operationele verantwoordelijkheidsgebied in samenwerking met het technisch departement en andere relevante stakeholders;
 • geef je advies aan de projectvoorbereiding ten aanzien van organisatie, werkmethoden, planning, inzet materieel en materiaal zodat een veilige en efficiënte projectuitvoering wordt gewaarborgd;
 • evalueer en rapporteer je de projectfasen en eindresultaten van het project, analyseer je tekortkomingen en klachten en doe je voorstellen voor verbetering;
 • ontwikkel, implementeer, optimaliseer en/of verbeter je werkprocessen, productie en werkmethodologieën samen met je collega’s;
 • blijf je up-to-date met contractspecificaties betreffende kwaliteit, planning en budget;
 • zorg je voor de nodige contractadministratie en signaleer je afwijkingen, risico's en kansen in het contract en in de projectuitvoering volgens contractuele overeenkomsten;
 • bewaak je de kosten van onderdelen van de financiële administratie tijdens de uitvoering van het project, op basis van onderdelen uit de werkbegroting van het project, met als doel het verbeteren van het financiële projectresultaat door middel van het, in overleg met de projectleider (Worksmanager), corrigeren dan wel bijsturen van onderdelen van de projectuitvoering;
 • zorg je voor QHSE-S-naleving en uitvoering van werken overeenkomstig deze doelstellingen, neem je corrigerende en preventieve maatregelen indien nodig en stel je verbeterplannen op;
 • plan, leid en ontwikkel je projectleden en zorg je ervoor dat je personeel adequate opleiding hebben.

Profiel

Je hebt de volgende kwalificaties nodig als Uitvoerder / Site Superintendent:

 • mbo of hbo opleiding in de richting van bouw of civiele techniek;
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling in de Nederlandse taal;
 • een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben, hands-on, teamspeler en oplossingsgericht zijn.

Contact

Apply now