HHTT | HES Hartel Tank Terminal

Algemene info

Opdrachtgever: HHTT

Periode: 2018 - 2019

Omschrijving

De HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is een tankterminal in ontwikkeling.
Aan de zuidzijde van de Mississippihaven op de Maasvlakte ontwikkelt moederbedrijf HES International deze tankterminal die zal dienen voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen.
Er wordt een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter aangelegd en een aansluiting voorzien van de nieuwe kade op de bestaande kade.
Over een lengte van 1000 meter wordt er een kademuur aangelegd voor binnenvaartschepen.
Daarnaast wordt er een steiger van 350 meter met vier aanlegplaatsen gerealiseerd en vinden er bagger- en grondwerkzaamheden plaats.
Tevens worden er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd.
Op het terrein van 27 hectare komen zo’n 50 tanks met een capaciteit van ongeveer 1,3 miljoen m³.
Deze tanks zijn geschikt om verschillende producten in op te slaan en variëren in grootte (tussen de 5 000m³ en 50 000m³).

Wat MULTI deed in dit project

Een expert van MULTI.engineering werkt als Quality Control inspecteur mee aan dit indrukwekkend project.
Proefsteekgewijs controleert hij de proces- en producteisen.