Waterschap Hollandse Delta

Algemene info

 • Opdrachtgever: Waterschap Hollandse Delta
 • Periode: 2016 - 2018

Omschrijving

Hollandse Delta is een groot waterschap dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding, afvalwaterzuivering, de wegen en de fietspaden buiten de bebouwde kom in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

PROJECT INHOUD

Zuiveringen: Het betreft een deelrenovatie van conventionele zuiveringen met centrifuges en PLC besturing, met als ondergrond het volledig automatiseren van de centrifugeregelingen op basis van de aangeboden slibkwaliteit.

Slibverwerking: (Sluisjesdijk) de renovatie van een oude installatie met bouwjaar 1988, deze meteen door derden up-to-date automatiseren zodanig dat deze weer een periode van 25 jaar mee kan.

Aandachtpunten zijn met name de ombouw van het stroomstelsel en het volledig upgraden van de ATEX condities

Wat MULTI deed in dit project

Het leveren van waterkunstwerken gerelateerde projectondersteuning op Elektrotechnisch gebied

Onder meer werkzaamheden op de gebieden van:

 • Omschakelen van TN-C naar TN-(C)S stroomstelsel.
 • De herberekening van de te vernieuwen voedingskabels van 4 aderig naar 5 aderig en de diameters kiezen op basis van de werkelijk belasting incluis 10-20% spare ruimte.
 • Slibgistingstanks, het toepassen van de verscherpte ATEX normen
 • Heroverweging van SIL / PL klasse bij alle objecten waarbij er gevaar bestaat voor de persoonlijke veiligheid.
 • Daar waar mogelijk afstappen van analoge signalen en Profibus verbindingen gaan toepassen.
 • Gasaffakkeling, de DCMR milieu regels voor uitstoot meenemen in het nieuwe ontwerp.
 • Gistingsgasmengstation BGR, het geheel nieuw aanbrengen hiervan, met een sterk verbeterde droging om twee van de drie Gasmotor / Generatoren units in de toekomst 24/7 in bedrijf te kunnen houden op de eigen biogasproductie.
 • Het aanbrengen c.q. vernieuwen van de chemicaliën opslag en behandeling, dit conform de huidige geldende normeringen en veiligheidseisen.
 • Het laten uitvoeren van een studie met betrekking tot renoveren en/of vernieuwen van de twee centrifuges, deze volledig automatiseren en regelen op de slibkwaliteit (droge stof gehalte) en zodanig maken dat een twee straten slib bedrijf op de gehele slibverwerking mogelijk wordt. Waardoor het mogelijk moet kunnen worden om op één centrifuge 24/7 bedrijf te kunnen voeren.
 • Het toevoegen / introduceren van camerabewaking op meerder lopende processen.
 • Worstelen met een chronisch ruimteprobleem en een oplossing zoeken voor de renovatie ombouw middels een nieuw aan te brengen schakelruimte ergens op het terrein. Zodanig plannen dat de installatie in bedrijf kan blijven met een maximale downtijd van 4 uur.
 • Schakelkasten geheel automatiseren.