REVIVE | Introductie BIM

Algemene info

  • Opdrachtgever: REVIVE
  • Periode: 2019 

Omschrijving

| Revive verlaagt de ecologische voetafdruk van onze steden

Revive is een voorloper en marktleider in complexe stadsvernieuwingsprojecten. Revive transformeert brownfields in toekomstbestendige, koolstofvrije en geconnecteerde ontwikkelingsplannen. Maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en er worden solide oplossingen gezocht. Revive projecten geven een toegevoegde waarde aan de gemeenschappen waarin geïnvesteerd wordt en verlagen de ecologische voetafdruk van onze steden en gebruikers.

"Revive makes places to live, work and love, and is passionate of being the change our society needs. Revive builts society."

| Efficiënter werken dankzij de introductie van BIM

Revive vroeg aan MULTI.engineering om de mogelijkheid te onderzoeken om in hun projecten BIM te introduceren.
Dit zowel binnen hun nieuwbouwprojecten (hoe kunnen we efficiënter werken?), als binnen de verhuurprojecten (hoe houden we de maintenance kost zo laag mogelijk?).

Wat MULTI deed in dit project

| Protocollen om alle systemen en ontwerpen met elkaar te laten praten

Revive werkt met diverse architectenbureaus en meerdere studiebureaus samen om hun projecten uit te werken. Om in het BIM-verhaal te slagen, moeten al deze partners mee in het verhaal stappen.

Daarom wordt er geadviseerd om in de eerste fase van het project diverse protocollen op te stellen. Deze protocollen zorgen er voor dat alle partijen volgens dezelfde regels/procedures werken en alle systemen en ontwerpen met elkaar kunnen 'praten'. Hiertoe werd een ILS-protocal (informatie leveringsspecificatie), een BIM-protocol (detailbeschrijving) en BIM execution plan opgemaakt. Bij deze protocollen wordt gestreefd naar een diepgaande integratie van het Lean process.

Extra info

ILS (= informatie leveringsspecificatie) is een programma van eisen; wat verlangt Revive precies van de architectenbureaus en studiebureaus.
Het is een framework waarbinnen gewerkt moet worden. Zeker binnen de verhuurprojecten is dit een heel belangrijk gegeven om in een latere fase de maintenance kosten onder controle te kunnen houden. Het gebruik van gestandaardiseerde materialen en technologieën is hierbij een must.

BIM-protocal is een detailbeschrijving van diverse zaken zoals: hoe samenwerken? Gebruik van welke software? enz...
Basis waarvoor hier geopteerd werd: BIM360, gecombineerd met Revit. Elke partij werkt op een centraal gedeeld model op hetzelfde moment. (Instant Revise)

BIM execution plan: het tot in detail beschrijven van het uitvoeringsplan. De uiteindelijke handleiding met bijvoorbeeld CAD-afspraken. Hier wordt bijvoorbeeld afgesproken welke info er toegevoegd moet worden aan het model om een correct en efficiënt onderhoud uit te voeren.